amlakparsian9600@gmail.com 09118299600

املاک ویژه

ملک خود را برجسته تر کنید

زمین با متراژ 2,700 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
2,160,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 2,700 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


2,700 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
150,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


200 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه کیاشهر - شهر کیاشهر
170,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه کیاشهر - شهر کیاشهر


273 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه کیاشهر - شهر کیاشهر
900,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه کیاشهر - شهر کیاشهر


570 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه کیاشهر - شهر کیاشهر
290,000,000 تومان
پیش فروش

خانه ویلایی در منطقه کیاشهر - شهر کیاشهر


220 m 2

2 خوابه
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه شهرک صنعتی - شهر بندرانزلی
50,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 5,000,000 تومان
رهن و اجاره

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه شهرک صنعتی - شهر بندرانزلی


225 m 2

09118299600
زمین با متراژ 110,000 متر در منطقه کیاشهر - شهر کیاشهر
11,000,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 110,000 متر در منطقه کیاشهر - شهر کیاشهر


110,000 m 2

09118299600
زمین با متراژ 33,000 متر در منطقه کیاشهر - شهر کیاشهر
4,620,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 33,000 متر در منطقه کیاشهر - شهر کیاشهر


33,000 m 2

09118299600
زمین با متراژ 80,000 متر در منطقه زیباکنار - شهر زیباکنار
12,000,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 80,000 متر در منطقه زیباکنار - شهر زیباکنار


80,000 m 2

09118299600
زمین با متراژ 30,000 متر در منطقه زیباکنار - شهر زیباکنار
2,400,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 30,000 متر در منطقه زیباکنار - شهر زیباکنار


30,000 m 2

09118299600
زمین با متراژ 20,000 متر در منطقه زیباکنار - شهر زیباکنار
3,200,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 20,000 متر در منطقه زیباکنار - شهر زیباکنار


20,000 m 2

09118299600
زمین با متراژ 53,000 متر در منطقه زیباکنار - شهر زیباکنار
8,480,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 53,000 متر در منطقه زیباکنار - شهر زیباکنار


53,000 m 2

09118299600
خانه آپارتمانی در منطقه بلوار انصاری - شهر رشت
160,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه بلوار انصاری - شهر رشت


84 m 2

طبقه 3

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه خمام(چاپارخانه) - شهر رشت
30,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 3,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه خمام(چاپارخانه) - شهر رشت


700 m 2

09118299600