amlakparsian9600@gmail.com 09118299600

املاک ویژه

ملک خود را برجسته تر کنید

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
20,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 150,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


85 m 2

2 خوابه
زمین با متراژ 12,000 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
1,920,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 12,000 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


12,000 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه بندرانزلی - شهر بندرانزلی
170,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه بندرانزلی - شهر بندرانزلی


270 m 2

1 خوابه
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه آستانه - شهر آستانه
420,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه آستانه - شهر آستانه


60,000 m 2

09118299600
زمین با متراژ 100,000 متر در منطقه آستانه - شهر آستانه
1,800,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 100,000 متر در منطقه آستانه - شهر آستانه


100,000 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه آستانه - شهر آستانه
720,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه آستانه - شهر آستانه


80,000 m 2

09118299600
زمین با متراژ 100,000 متر در منطقه آستانه - شهر آستانه
1,350,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 100,000 متر در منطقه آستانه - شهر آستانه


100,000 m 2

09118299600
زمین با متراژ 30,000 متر در منطقه چپرپرد - شهر بندرانزلی
2,100,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 30,000 متر در منطقه چپرپرد - شهر بندرانزلی


30,000 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه طالب آباد - شهر بندرانزلی
2,115,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه طالب آباد - شهر بندرانزلی


2,820 m 2

09118299600