amlakparsian9600@gmail.com 09118299600

املاک ویژه

ملک خود را برجسته تر کنید

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه املش - شهر املش
7,500,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه املش - شهر املش


500,000 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه آستانه - شهر آستانه
1,170,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه آستانه - شهر آستانه


90,000 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه آستانه - شهر آستانه
480,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه آستانه - شهر آستانه


40,000 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه آستانه - شهر آستانه
1,040,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه آستانه - شهر آستانه


80,000 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه لشت نشاء - شهر خمام
400,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه لشت نشاء - شهر خمام


40,000 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه لشت نشاء - شهر خمام
650,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه لشت نشاء - شهر خمام


50,000 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه بندرانزلی - شهر بندرانزلی
480,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه بندرانزلی - شهر بندرانزلی


480 m 2

3 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه مرکزی - شهر رشت
150,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه مرکزی - شهر رشت


77 m 2

طبقه 3

2 خوابه