amlakparsian9600@gmail.com 09118299600

املاک ویژه

ملک خود را برجسته تر کنید

ساختمان تجاری/اداری در منطقه خمام - شهر خمام
20,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 800,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه خمام - شهر خمام


260 m 2

09118299600
ساختمان تجاری/اداری در منطقه خمام - شهر خمام
25,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 1,200,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه خمام - شهر خمام


300 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه فشتکه - شهر بندرانزلی
100,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه فشتکه - شهر بندرانزلی


4,000 m 2

09118299600
ساختمان تجاری/اداری در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
10,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


100 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه صحراگورابجیر - شهر بندرانزلی
130,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه صحراگورابجیر - شهر بندرانزلی


450 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
370,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


237 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه صحراگورابجیر - شهر بندرانزلی
70,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه صحراگورابجیر - شهر بندرانزلی


218 m 2

2 خوابه
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
40,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 3,500,000 تومان
رهن و اجاره

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


135 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه فشتکه - شهر بندرانزلی
155,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه فشتکه - شهر بندرانزلی


190 m 2

2 خوابه