amlakparsian9600@gmail.com 09118299600

املاک ویژه

ملک خود را برجسته تر کنید

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه شیجان - شهر خمام
720,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه شیجان - شهر خمام


80,000 m 2

09118299600
زمین با متراژ 100,000 متر در منطقه شیجان - شهر خمام
900,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 100,000 متر در منطقه شیجان - شهر خمام


100,000 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه رودبارکی - شهر لولمان
500,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه رودبارکی - شهر لولمان


50,000 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی
450,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی


240 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه لیجارکی - شهر بندرانزلی
850,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه لیجارکی - شهر بندرانزلی


370 m 2

2 خوابه
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
253,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


12,650 m 2

09118299600
خانه آپارتمانی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
7,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 300,000 تومان
رهن و اجاره

خانه آپارتمانی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


75 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
5,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

خانه آپارتمانی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


90 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
25,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 100,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


200 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
200,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


362 m 2

3 خوابه
زمین با متراژ 150,000 متر در منطقه آستانه - شهر آستانه
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 150,000 متر در منطقه آستانه - شهر آستانه


150,000 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
150,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


5,000 m 2

09118299600