amlakparsian9600@gmail.com 09118299600

املاک ویژه

ملک خود را برجسته تر کنید

خانه ویلایی در منطقه کیاشهر - شهر کیاشهر
350,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه کیاشهر - شهر کیاشهر


260 m 2

طبقه 1

3 خوابه
زمین با متراژ 1,040 متر در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی
1,040,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 1,040 متر در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی


1,040 m 2

09118299600
زمین با متراژ 3,000 متر در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی
3,900,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 3,000 متر در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی


3,000 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی
350,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی


350 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه منطقه  آزاد - شهر بندرانزلی
400,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه منطقه آزاد - شهر بندرانزلی


850 m 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه ساحل قو - شهر بندرانزلی
180,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه ساحل قو - شهر بندرانزلی


93 m 2

طبقه 1

2 خوابه
زمین با متراژ 3,200 متر در منطقه غازیان - شهر بندرانزلی
3,360,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 3,200 متر در منطقه غازیان - شهر بندرانزلی


3,200 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه صحراگورابجیر - شهر بندرانزلی
2,500,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 250,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه صحراگورابجیر - شهر بندرانزلی


70 m 2

1 خوابه