amlakparsian9600@gmail.com 09118299600

املاک ویژه

ملک خود را برجسته تر کنید

زمین با متراژ 8,359 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
1,253,850,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 8,359 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


8,359 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
425,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


17,000 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
150,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


10,000 m 2

09118299600
زمین با متراژ 3,000 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
1,050,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 3,000 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


3,000 m 2

09118299600