amlakparsian9600@gmail.com 09118299600

املاک ویژه

ملک خود را برجسته تر کنید

زمین با متراژ 3,570 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
1,142,400,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 3,570 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


3,570 m 2

09118299600
زمین با متراژ 17,000 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
5,100,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 17,000 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


17,000 m 2

09118299600
زمین با متراژ 845 متر در منطقه  - شهر زیباکنار
760,500,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 845 متر در منطقه - شهر زیباکنار


845 m 2

09118299600
زمین با متراژ 13,500 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
1,950,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 13,500 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


13,500 m 2

09118299600
زمین با متراژ 20,000 متر در منطقه لیجارکی - شهر بندرانزلی
1,800,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 20,000 متر در منطقه لیجارکی - شهر بندرانزلی


20,000 m 2

09118299600
زمین با متراژ 40,000 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
12,800,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 40,000 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


40,000 m 2

09118299600