amlakparsian9600@gmail.com 09118299600

املاک ویژه

ملک خود را برجسته تر کنید

زمین با متراژ 1,140 متر در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی
912,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 1,140 متر در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی


1,140 m 2

09118299600
زمین با متراژ 530 متر در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی
820,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 530 متر در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی


530 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه لیجارکی - شهر بندرانزلی
160,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه لیجارکی - شهر بندرانزلی


250 m 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه غازیان - شهر بندرانزلی
154,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه غازیان - شهر بندرانزلی


300 m 2

طبقه 3

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
722,500,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


850 m 2

3 خوابه
زمین با متراژ 127 متر در منطقه گلشن - شهر بندرانزلی
279,400,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 127 متر در منطقه گلشن - شهر بندرانزلی


127 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
200,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


10,000 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
130,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


380 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه منطقه  آزاد - شهر بندرانزلی
133,200,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه منطقه آزاد - شهر بندرانزلی


148 m 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه لیجارکی - شهر بندرانزلی
103,400,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه لیجارکی - شهر بندرانزلی


94 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی
260,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی


250 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه لیجارکی - شهر بندرانزلی
910,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه لیجارکی - شهر بندرانزلی


1,300 m 2

09118299600