amlakparsian9600@gmail.com 09118299600

املاک ویژه

ملک خود را برجسته تر کنید

خانه ویلایی در منطقه لیجارکی - شهر بندرانزلی
910,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه لیجارکی - شهر بندرانزلی


1,300 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه لیجارکی - شهر بندرانزلی
240,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه لیجارکی - شهر بندرانزلی


200 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
160,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


225 m 2

3 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
210,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


256 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
110,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


240 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
90,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


200 m 2

1 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
95,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


163 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه گلشن(فشتکه 2) - شهر بندرانزلی
160,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه گلشن(فشتکه 2) - شهر بندرانزلی


175 m 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه خمام - شهر رشت
116,250,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه خمام - شهر رشت


93 m 2

طبقه 3

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
230,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


220 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
195,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


200 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
320,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


700 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
125,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


150 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
280,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


500 m 2

2 خوابه