amlakparsian9600@gmail.com 09118299600

املاک ویژه

ملک خود را برجسته تر کنید

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
320,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


700 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
125,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


150 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
280,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


500 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه خمام(چاپارخانه) - شهر رشت
165,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه خمام(چاپارخانه) - شهر رشت


600 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه صحراگورابجیر - شهر بندرانزلی
100,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه صحراگورابجیر - شهر بندرانزلی


150 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه لیجارکی - شهر بندرانزلی
105,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه لیجارکی - شهر بندرانزلی


60 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
180,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


250 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه گلشن(فشتکه 2) - شهر بندرانزلی
510,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه گلشن(فشتکه 2) - شهر بندرانزلی


1,150 m 2

2 خوابه
زمین با متراژ 155 متر در منطقه گلشن - شهر بندرانزلی
51,150,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 155 متر در منطقه گلشن - شهر بندرانزلی


155 m 2

09118299600
زمین با متراژ 300 متر در منطقه گلشن - شهر بندرانزلی
99,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 300 متر در منطقه گلشن - شهر بندرانزلی


300 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
3,200,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


4,000 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه طالب آباد - شهر بندرانزلی
155,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه طالب آباد - شهر بندرانزلی


200 m 2

2 خوابه
زمین با متراژ 20,000 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
3,100,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 20,000 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


20,000 m 2

09118299600