amlakparsian9600@gmail.com 09118299600

املاک ویژه

ملک خود را برجسته تر کنید

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
15,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 400,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


200 m 2

1 خوابه
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه خمام - شهر خمام
187,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه خمام - شهر خمام


11,000 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
130,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


140 m 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه خمام - شهر خمام
100,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه خمام - شهر خمام


68 m 2

طبقه 3

2 خوابه
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه خمام - شهر خمام
140,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه خمام - شهر خمام


10,000 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه چپرپرد - شهر بندرانزلی
98,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه چپرپرد - شهر بندرانزلی


7,000 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه چپرپرد - شهر بندرانزلی
375,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه چپرپرد - شهر بندرانزلی


25,000 m 2

09118299600
زمین با متراژ 596 متر در منطقه خمام - شهر خمام
208,600,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 596 متر در منطقه خمام - شهر خمام


596 m 2

09118299600
خانه آپارتمانی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
15,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

خانه آپارتمانی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


90 m 2

طبقه 1

2 خوابه