amlakparsian9600@gmail.com 09118299600

املاک ویژه

ملک خود را برجسته تر کنید

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
100,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


140 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
5,000,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


2,000 m 2

09118299600
زمین با متراژ 38,000 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
12,540,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 38,000 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


38,000 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
3,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 300,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


60 m 2

1 خوابه
خانه ویلایی در منطقه بندرانزلی - شهر بندرانزلی
270,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه بندرانزلی - شهر بندرانزلی


161 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه پاسداران - شهر بندرانزلی
480,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه پاسداران - شهر بندرانزلی


250 m 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه بندرانزلی - شهر بندرانزلی
228,800,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه بندرانزلی - شهر بندرانزلی


104 m 2

طبقه 3

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی
620,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی


300 m 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه ساحل قو - شهر بندرانزلی
95,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه ساحل قو - شهر بندرانزلی


66 m 2

طبقه 2

2 خوابه
زمین با متراژ 307 متر در منطقه چمخاله - شهر لنگرود
76,750,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 307 متر در منطقه چمخاله - شهر لنگرود


307 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه پیل علی باغ - شهر بندرانزلی
420,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه پیل علی باغ - شهر بندرانزلی


400 m 2

1 خوابه