amlakparsian9600@gmail.com 09118299600

املاک ویژه

ملک خود را برجسته تر کنید

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
25,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


200 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
200,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


362 m 2

3 خوابه
زمین با متراژ 150,000 متر در منطقه آستانه - شهر آستانه
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 150,000 متر در منطقه آستانه - شهر آستانه


150,000 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
150,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


5,000 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه املش - شهر املش
7,500,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه املش - شهر املش


500,000 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه آستانه - شهر آستانه
1,170,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه آستانه - شهر آستانه


90,000 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه آستانه - شهر آستانه
480,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه آستانه - شهر آستانه


40,000 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه آستانه - شهر آستانه
1,040,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه آستانه - شهر آستانه


80,000 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه لشت نشاء - شهر خمام
400,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه لشت نشاء - شهر خمام


40,000 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه لشت نشاء - شهر خمام
650,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه لشت نشاء - شهر خمام


50,000 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه بندرانزلی - شهر بندرانزلی
480,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه بندرانزلی - شهر بندرانزلی


480 m 2

3 خوابه