amlakparsian05308@yahoo.com 09118299600

املاک ویژه

مشاورین املاک پارسیان

خانه آپارتمانی در منطقه منطقه  آزاد - شهر بندرانزلی
10,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 400,000 تومان
رهن و اجاره

خانه آپارتمانی در منطقه منطقه آزاد - شهر بندرانزلی


50 m 2

1 خوابه
خانه ویلایی در منطقه لیجارکی - شهر بندرانزلی
110,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه لیجارکی - شهر بندرانزلی


153 m 2

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر - شهر بندرانزلی
20,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 1,700,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر - شهر بندرانزلی


800 m 2

3 خوابه
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه چوکام - شهر خمام
910,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه چوکام - شهر خمام


7,000 m 2

09118299600
زمین با متراژ 8,130 متر در منطقه مرکز شهر - شهر بندرانزلی
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

زمین با متراژ 8,130 متر در منطقه مرکز شهر - شهر بندرانزلی


8,130 m 2

09118299600
زمین با متراژ 776 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

زمین با متراژ 776 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


776 m 2

09118299600
زمین با متراژ 363 متر در منطقه لیجارکی - شهر بندرانزلی
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

زمین با متراژ 363 متر در منطقه لیجارکی - شهر بندرانزلی


363 m 2

09118299600
زمین با متراژ 7,000 متر در منطقه مرزدشت - شهر خمام
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

زمین با متراژ 7,000 متر در منطقه مرزدشت - شهر خمام


7,000 m 2

09118299600
زمین با متراژ 1,000 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

زمین با متراژ 1,000 متر در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


1,000 m 2

09118299600
زمین با متراژ 1,750 متر در منطقه کته سر - شهر خمام
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

زمین با متراژ 1,750 متر در منطقه کته سر - شهر خمام


1,750 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه مرکز شهر - شهر بندرانزلی
6,504,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه مرکز شهر - شهر بندرانزلی


8,130 m 2

2 خوابه
زمین با متراژ 228 متر در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی
114,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 228 متر در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی


228 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
10,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 450,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


200 m 2

2 خوابه