amlakparsian9600@gmail.com 09118299600

املاک ویژه

ملک خود را برجسته تر کنید

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
12,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 750,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


450 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
175,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


175 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
165,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


160 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی
10,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 1,200,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی


160 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی
40,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه جفرود - شهر بندرانزلی


250 m 2

09118299600
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه شهرک صنعتی - شهر بندرانزلی
40,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 5,000,000 تومان
رهن و اجاره

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه شهرک صنعتی - شهر بندرانزلی


800 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
65,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


220 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
6,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


240 m 2

09118299600
خانه ویلایی در منطقه صحراگورابجیر - شهر بندرانزلی
150,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه صحراگورابجیر - شهر بندرانزلی


260 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی
20,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 200,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه حسن رود - شهر بندرانزلی


200 m 2

2 خوابه